Läs mer om KBT och forskning:

www.kbt.nu

www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling-av-depressionssjukdomar/

www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovrig/Behandling-av-angestsjukdomar/

forts. OM KBT
<<< tillbaka