Parsamtal på KBT-grund har på senare år blivit alltmer populärt och har även här ett forskningsmässigt stöd.

En typisk parbehandling brukar inledas med ett bedöm-ningssamtal där båda parter är med, därefter två eller fler enskilda samtal för att till slut återföra och sammanfatta problembilden i en gemensam session. Därefter följer ett antal sessioner utefter det man kommit överens att arbeta med.

Centralt i parbehandlingar är oftast att hitta en balans mellan förändring och acceptans – vissa saker kan man ändra hos sig själv, vissa saker kan man få en större förståelse och acceptans för hos den andre.

Katz KBT-konsult tar emot ett mindre antal par till behandling varje år. Både Dan Katz och Marina Järvinen Katz ingår i ett nätverk för psykologer som fördjupat sig i parterapi.

För vidare information, se:
  www.parterapi-kbt.se

 

 

PARSAMTAL