Marina Järvinen Katz arbetade under flera år som utbildare på Komet – en evidensbaserad metod för att hjälpa föräldrar att få ett bättre samspel med sina barn och minska föräldra-/barn-konflikter i hemmet.

Föräldraträning utifrån inlärningspsykologiska principer för att minska utagerande beteende hos barn och förbättra kommuni-kationen har gediget forskningsstöd internationellt.

I föräldraträning lär sig föräldern att uppmärksamma de goda sidorna hos sitt barn, och hur man kan hantera konflikter men framför allt förebygga dem.

 

FÖRÄLDRATRÄNING