Katz KBT-Konsult AB
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-20 66 90 (09.00 – 17.00)

E-post: info@katzkbt.se

Dan Katz
Mobiltelefon: +46 (0)708-36 08 83
E-post: dan.katz@katzkbt.se

Marina Järvinen Katz
Mobiltelefon: +46 (0)708-20 10 95
E-post: marina.jarvinen@katzkbt.se

 

KONTAKT

Detta gör vi inte
Katz KBT-konsult arbetar inte med:

... tyngre substansmissbruk
... psykossjukdomar
... bipolär störning
... svårare ätstörningar
... svårare aggressionsproblem

Varför?
Vi gör bara det vi har expertis i och vissa saker kräver dessutom en rejäl organisation som bara psykiatrin kan erbjuda. Däremot förmedlar vi gärna era förfrågningar till kompetenta behandlare.