Även allmänmänskliga problem kan belysas utifrån den kunskap som KBT bygger på. Man kan jobba konkret med frågeställningar av typen: ”Varför lägger jag krokben på mig själv?”, ”Hur skall jag få tillbaka intresset för det som är viktigt i livet?”, ”Vad i livet är viktigt för mig?”.

Katz KBT-konsult har som ett specialområde att arbeta med människor mitt i karriären som behöver ta ut nya mål. Vi har också god erfarenhet av att arbeta med personer med kreativa fria yrken.

Katz KBT-Konsult erbjuder även handledning för chefer och personer mitt i karriären. Grunderna för hur vi arbetar finns i vetenskapligt säkerställd psykologisk kunskap. Hur får man ut det bästa av sina medarbetare utan att hota med negativa konsekvenser? Hur hanterar man svåra medarbetarsamtal? Hur tar man ut riktningen för sin egen karriär? Hur hanterar man den press och stress det innebär att arbeta på utsatta högre positioner?

För offentliga personer kan ibland erbjudas mottagning
på tider som ger mer diskretion.

LIVSFRÅGOR SAMT CHEFS- OCH KARRIÄRHANDLEDNING