Vid behandling av bulimi och hetsätningsstörning är det för närvarande KBT som rekommenderas som förstahandsval enligt forskning. Behandling för bulimi kan ske med s.k. biblioterapeutiskt stöd, d.v.s. att man som klient genomgår behandling delvis med stöd av en självhjälpsbok skriven av en av de mest framstående forskarna på området.

Forskningen på effektiva behandlingar för anorexi har inte kommit lika långt men en familjeinriktad KBT-behandling har visat sig lovande för unga personer med anorexi i det mer akuta stadiet, med fokus på viktuppgång. När vikten är stabiliserad kan individuell KBT vara till hjälp för att hantera problem med s.k. låg självkänsla och upptagenheten kring vikt och figur.

Marina Järvinen Katz har under psykologutbildningen fördjupat sig i behandling av bulimi och har erfarenhet av arbete med ätstörningar hos både ungdomar och vuxna.

 

ÄTSTÖRNINGAR