Katz KBT-konsult har stor erfarenhet av att arbeta med människor som tillhör fria kreativa yrken. Denna målgrupp innefattar förutom konstnärer, författare och musiker även personer som forskar eller på andra sätt själva bär ett stort ansvar för att arbetet skall gå framåt och leda till något nytt intressant.

För offentliga personer kan ibland erbjudas mottagning
på tider som ger mer diskretion.

 

KREATIVA MÄNNISKOR I FRIA YRKEN