Katz KBT-konsult drivs av Dan Katz, legitimerad psykolog
och legitimerad psykoterapeut samt handledare i KBT
och Marina Järvinen Katz, legitimerad psykolog med
KBT-inriktning.

Dan har psykologexamen från Stockholms Universitet och psykoterapeutexamen från Uppsala Universitet. Han är dessutom handledarutbildad på Stockholms Universitet.

Dan har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin men driver sedan 2004 privat mottagning i centrala Stockholm.
Förutom behandling och handledning undervisar Dan
i KBT på utbildningar hos bland andra Karolinska Institutet
och Stockholms Universitet.

En annan viktig bisyssla är att svara på psykologirelaterade frågor från tidningar, radio och TV och att hjälpa massmedia genom att förmedla kontakter med andra experter inom KBT.

OM OSS

Marina är legitimerad psykolog, utbildad vid Uppsala universitet, och vidareutbildar sig för närvarande till psykoterapeut vid Stockholms universitet. Hon har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, i privat praktik och med föräldrautbildning. Hon har handlett personal bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, skolan, barn- och ungdomshabiliteringen, socialtjänsten samt polisen.

Marina har erfarenhet som föreläsare om bland annat ätstörningar och bemötande av barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Som kliniker har Marina fördjupat sig
i behandling av ätstörningar och föräldrarådgivning, men hon erbjuder även parterapi samt behandling för olika typer av stress- och ångestproblematik, både hos barn, ungdomar och vuxna.

Bland beställare av tjänster märks Försvarsmakten, SAS, Volvo, Stockholms Universitet
och Karolinska Institutet.