VARNING!

Tyvärr har den ökade populariteten för psykoterapi i allmänhet och KBT i synnerhet gjort att det finns en hel del oseriösa aktörer i den privata sfären.

Titlarna Legitimerad Psykolog och Legitimerad Psykoterapeut är skyddade och får bara användas av de som tillsammans med socialstyrelsens godkännande har gått igenom den femåriga universitetsutbildningen och det obligatoriska praktikåret (psykologer), eller den treåriga vidareutbildningen (psykoterapeuter). Förutom att titlarna garanterar en ordentlig utbildning i psykologi och/eller psykoterapi står legitimerade behandlare under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och om man som klient anser sig felbehandlad kan en legitimerad behandlare anmälas.

Eftersom allmänhetens intresse ökat för fr.a. KBT finns
ett stort antal lycksökare i den privata sfären som vill locka till sig klienter med tvivelaktiga och ibland brottsliga metoder.

Ofta använder de sig av titlar som låter serösa, såsom ”Samtals-terapeut”, ”Kognitiv terapeut”, ”KBT-coach”, ”KBT-pedagog”, ”diplomerad terapeut” eller ”certifierad powerthinker”, etc. Dessa titlar är inte skyddade och det står vem som helst fritt att använda dem.

Det är omöjligt att bedöma dessa personers kompetens och ofta inskränker sig utbildningen i KBT eller psykoterapi till någon helgkurs, om det ens finns någon utbildning alls. De kan utsätta sina klienter för vad som helst och enda möjligheten att få rätt om man felbehandlats är om man kan bevisa för polisen att man utsatts för kroppslig skada.

I bästa fall har man blivit lurad att betala för inkompetent behandling, i värsta fall, som när man är deprimerad, kan det vara livsfarligt.

I vissa fall bryter t.o.m. bedragare mot lagen och kallar sig för leg. psykolog eller leg. psykoterapeut. Tyvärr är det oerhört ovanligt att någon lagförs för detta, så risken är liten för förbrytaren och straffet blir i så fall dagsböter, vilket inte avskräcker någon som tjänar stora pengar på både behandlingar och utbildningar.

Vill man vara riktigt säker – kontrollera med socialstyrelsen att personen innehar legitimation. Beteendeterapeutiska Föreningen, BTF, kräver också att de som står som legitimerade behandlare på föreningens behandlarlista skickar in intyg på sina legitimationer.

Se www.kbt.nu och sök på leg. psykoterapeuter
och leg. psykologer.