KATZ KBT – KONSULT

EXPERTKONSULTATION BASERAD PÅ KOGNITIV BETEENDETERAPI LEGITIMERADE PSYKOLOGER OCH PSYKOTERAPEUTER

VÄLKOMMEN TILL KATZ KBT

Katz KBT-Konsult är experter på Kognitiv Beteendeterapi, KBT. Vi har erfarenhet av både mycket svåra behandlingar inom vuxenpsykiatrin och hantering av mer allmänmänskliga bekymmer för personer som fungerar väl.

Eftersom vi är anlitade som lärare i universitetsutbildningar för både psykologer och läkare håller vi oss uppdaterade i de senaste fungerande behandlingsmetoderna.

OM OSS

Katz KBT-konsult drivs av Dan Katz, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt handledare i KBT och Marina Järvinen Katz, legitimerad psykolog och legitimerad psyko­terapeut med KBT-inriktning.

Dan har psykologexamen från Stockholms Universitet och psykoterapeutexamen från Uppsala Universitet. Han är dessutom handledarutbildad på Stockholms Universitet.

Dan har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin men driver sedan 2004 privat mottagning i centrala Stockholm. Förutom behandling och handledning undervisar Dan i KBT på utbildningar hos bland andra Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

En annan viktig bisyssla är att svara på psykologirelaterade frågor från tidningar, radio och TV och att hjälpa massmedia genom att förmedla kontakter med andra experter inom KBT.

Dan Katz släppte 2017 den mycket uppskattade populär­psykologiska boken ”Ödlan i Huvudet” som även rönt uppmärksamhet utomlands med utgivning i bl.a. Tyskland, Ryssland och Kina.

Han har också författat kapitlet om etik i läroboken ”Handledningens ABC. Dan är en flitig skribent i Vetenskap och Folkbildnings tidning Folkvett där han oftast bidrar med artiklar i ämnet psykologi.

Marina har psykologexamen från Uppsala Universitet och psykoterapeutexamen från Stockholms Universitet. Hon har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, i privat praktik och med utveckling av föräldrastödsprogram samt föräldrautbildning. Hon har handlett personal bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, skolan, barn- och ungdomshabiliteringen, socialtjänsten samt polisen.

Marina har erfarenhet som föreläsare om bland annat ätstörningar och bemötande av barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Som kliniker har Marina fördjupat sig i behandling av ätstörningar och föräldrarådgivning, men hon erbjuder även parterapi samt behandling för olika typer av stress- och ångestproblematik, både hos barn, ungdomar och vuxna.

KBT – VAD ÄR DET?

KBT, Kognitiv Beteendeterapi, är en forskningsbaserad terapiform som bygger på de kunskaper som finns rörande inlärningspsykologi, informationsprocessteori samt de fysiologiska processer som påverkar hur människor tänker, känner och gör.

HUR GÅR DET TILL?

Det som är mest påtagligt för klienten i KBT är en tydlighet i vad man håller på med i terapin och att man i görligaste mån försöker sätta upp konkreta mål för behandlingen. Behandlingen kan variera från att vara mycket handfast, som att lära sig nya färdigheter i situationer där man känt sig osäker, till att beröra abstraktare frågeställningar som vår grundläggande syn på oss själva och tillvaron.