OM KBT

KBT, Kognitiv Beteendeterapi, är en forskningsbaserad terapiform som bygger på de kunskaper som finns rörande inlärningspsykologi, informationsprocessteori samt de fysiologiska processer som påverkar hur människor tänker, känner och gör.

Inlärningspsykologin har gett oss framforskade principer
som hjälper oss förstå varför vi beter oss (tänker, känner och handlar) som vi gör i olika situationer.

Informationsprocessteorier och forskning i kognitionspsykologi ger oss kunskap om hur vår hjärna registrerar information och hur vi tycks tolka vad vi har varit med om.

Fysiologiska processer
 – fr.a. hur vårt nervsystem fungerar,
är naturligtvis också en viktig påverkande faktor som en kognitiv beteendeterapeut måste beakta.

INDIVIDANPASSAD

Även om vissa grundprinciper finns, är KBT inte en enda sorts behandling. Eftersom varje person är unik, anpassas behandlingarna efter klientens önskemål och problemställningar.

Att arbeta exempelvis med stresshantering ser annorlunda ut än en fobibehandling som i sin tur inte är särskilt lik en kontakt som handlar om grundläggande livsfrågor.

MASSIVT FORSKNINGSSTÖD

För ett stort antal psykiatriska diagnoser, och även andra problem som kan ha en psykologisk vinkel, finns numera ett massivt stöd för att KBT är den terapiform som ger bäst resultat. Dessa studier går till på samma sätt som när mediciner utvärderas och bedöms noggrant innan de publiceras i veten-skapliga tidskrifter.

Bland de problem där KBT anses ha bra stöd finns i princip alla ångestrelaterade besvär, som fobier, panikångest, tvång (OCD), social ängslan (social fobi), stark oro (GAD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ätstörningar samt stress- och sömnproblem.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida här!

Vidare rekommenderas KBT för depression, emotionell instabilitet, självskadande beteende och aggressivitet. För flera kroppsliga besvär, som kronisk smärta, tinnitus och orolig mage (IBS) har KBT dessutom utvärderade fungerande metoder för att hjälpa patienter att få drägligare liv, trots sina problem. Även spelberoende och olika andra former av missbruk kan behandlas med KBT.

På senare tid har även forskning på KBT- metoder rörande relationsproblem kommit. Förutom parterapi kan man här arbeta med relaterade problem som svartsjuka och förebyggande träning för par.