BEHANDLING AV ÅNGEST OCH DEPRESSION

Behandling av ångestproblem som fobier, panikångest, tvång (OCD), social ängslan (social fobi), stark oro (GAD), PTSD, hälsoångest samt stress- och sömnsvårigheter är typiska områden för KBT. Så även för depression.

Forskningsstödet för att KBT är den bäst fungerande psykologiska metoden är dessutom massivt.

Katz KBT-Konsult har erfarenhet av både mycket svåra behandlingar inom vuxenpsykiatrin och mer allmänmänskliga bekymmer för personer som annars fungerar relativt väl. Eftersom vi är anlitade som lärare i universitetsutbildningar
för både psykologer och läkare håller vi oss uppdaterade i de senaste fungerande behandlingsmetoderna.

LIVSFRÅGOR SAMT
CHEFS- OCH
KARRIÄRHANDLEDNING

Även allmänmänskliga problem kan belysas utifrån den kunskap som KBT bygger på. Man kan jobba konkret med frågeställningar av typen: ”Varför lägger jag krokben på mig själv?”, ”Hur skall jag få tillbaka intresset för det som är viktigt i livet?”, ”Vad i livet är viktigt för mig?”.

Katz KBT-konsult har som ett specialområde att arbeta med människor mitt i karriären som behöver ta ut nya mål. Vi har också god erfarenhet av att arbeta med personer med kreativa fria yrken.

Katz KBT-Konsult erbjuder även handledning för chefer och personer mitt i karriären. Grunderna för hur vi arbetar finns i vetenskapligt säkerställd psykologisk kunskap. Hur får man ut det bästa av sina medarbetare utan att hota med negativa konsekvenser? Hur hanterar man svåra medarbetarsamtal? Hur tar man ut riktningen för sin egen karriär? Hur hanterar man den press och stress det innebär att arbeta på utsatta högre positioner För offentliga personer kan ibland erbjudas mottagning på tider som ger mer diskretion.

PARTERAPI OCH RELATIONSRÅDGIVNING

Parsamtal på KBT-grund har på senare år blivit alltmer populärt och har även här ett forskningsmässigt stöd.

En typisk parbehandling brukar inledas med ett bedömningssamtal där båda parter är med, därefter två eller fler enskilda samtal för att till slut återföra och sammanfatta problembilden i en gemensam session. Därefter följer ett antal sessioner utefter det man kommit överens att arbeta med.

Centralt i parbehandlingar är oftast att hitta en balans mellan förändring och acceptans – vissa saker kan man ändra hos sig själv, vissa saker kan man få en större förståelse och acceptans för hos den andre.

Katz KBT-konsult tar emot ett mindre antal par till behandling varje år. Både Dan Katz och Marina Järvinen Katz ingår i ett nätverk för psykologer som fördjupat sig i parterapi.

KREATIVA MÄNNISKOR I FRIA YRKEN

Katz KBT-konsult har stor erfarenhet av att arbeta med människor som tillhör fria kreativa yrken. Denna målgrupp innefattar förutom konstnärer, författare och musiker även personer som forskar eller på andra sätt själva bär ett stort ansvar för att arbetet skall gå framåt och leda till något nytt intressant.

För offentliga personer kan ibland erbjudas mottagning på tider som ger mer diskretion.

FÖRÄLDRATRÄNING

Marina Järvinen Katz arbetade under flera år som utbildare på Komet – en evidensbaserad metod för att hjälpa föräldrar att få ett bättre samspel med sina barn och minska föräldra-/barn-konflikter i hemmet.

Föräldraträning utifrån inlärningspsykologiska principer för att minska utagerande beteende hos barn och förbättra kommuni-kationen har gediget forskningsstöd internationellt.

I föräldraträning lär sig föräldern att uppmärksamma de goda sidorna hos sitt barn, och hur man kan hantera konflikter men framför allt förebygga dem.

ÄTSTÖRNINGAR

Vid behandling av bulimi och hetsätningsstörning är det för närvarande KBT som rekommenderas som förstahandsval enligt forskning. Behandling för bulimi kan ske med s.k. biblioterapeutiskt stöd, d.v.s. att man som klient genomgår behandling delvis med stöd av en självhjälpsbok skriven av en av de mest framstående forskarna på området.

Forskningen på effektiva behandlingar för anorexi har inte kommit lika långt men en familjeinriktad KBT-behandling har visat sig lovande för unga personer med anorexi i det mer akuta stadiet, med fokus på viktuppgång.

När vikten är stabiliserad kan individuell KBT vara till hjälp för att hantera problem med s.k. låg självkänsla och upptagenheten kring vikt och figur.

Marina Järvinen Katz har under psykologutbildningen fördjupat sig i behandling av bulimi och har erfarenhet av arbete med ätstörningar hos både ungdomar och vuxna.